800 Jaar Kerststal

“Als je wilt dat we dit jaar in Greccio Kerstmis vieren, tref dan vlug voorbereidingen en doe precies wat ik je vraag. Ik wil de herinnering oproepen aan het Kind dat in Bethlehem geboren is. Ik wil zien hoe het daar in een kribbe op stro lag tussen een os en een ezel.” Deze woorden sprak de heilige Franciscus van Assisi enkele weken voor kerstmis in het jaar 1223. De herinnering die hij wilde oproepen werd tijdens de viering van de Nachtmis van dat jaar een feit, nu precies 800 jaar geleden.

Menswording

Franciscus van Assisi wilde door het uitbeelden van het kerstevangelie de herinnering oproepen aan de incarnatie, de menswording van God. Gods menswording is in de spiritualiteit van de heilige Franciscus erg belangrijk. God die woont in het ontoegankelijke licht, is bereikbaar geworden en te kennen. Hij is afgedaald naar de wereld, in het kleine, het zwakke. Zo is God in Jezus Christus ook navolgbaar geworden door het leiden van een evangelisch leven. Het feest van de menswording van God is voor Franciscus één van de grootste feesten in het jaar.

Tot leven brengen

De geboorte van de Verlosser en Redder van de wereld wilde hij tot leven brengen in het uitbeelden van het kerstevangelie. Hij koos in Greccio een grot op een berghelling en met alle dieren en figuren uit het kerstevangelie kreeg zijn (levende) kerststal vorm. Vanuit het Italiaanse Greccio hebben de Minderbroeders Franciscanen de kerststal meegenomen naar alle plaatsen waar zij zich vestigden. Zo wordt in alle continenten het geboorteverhaal van Jezus uitgebeeld, soms met lokale invloeden en tradities.

Jubileum

Dit jaar mogen we stilstaan bij het bijzondere jubileum van 800 jaar kerststal. De Minderbroeders Franciscanen, en in het bijzonder het franciscaanse het heiligdom van Greccio, staan hierbij stil. Ook de kerststal in de Sint-Janskathedraal staat helemaal in het teken van 800 jaar kerststal. Franciscus van Assisi neemt in de Bossche stal een prominente plaats in. Het was Franciscus die als diaken na het kerstevangelie zelf het Kindje Jezus in de kribbe van de allereerste kerststal legde. Het komt opnieuw tot leven in de Sint-Jan. daarnaast staan dit jaar ook de Wijzen uit het Oosten centraal in onze stal. Op zondag 7 januari vindt in onze stad immers de 100e Driekoningenintocht plaats.

Komt laat ons Hem aanbidden

Kerstmis 2023: 800 jaar kerststal. Een goede reden om er extra aandacht aan te geven. Daarnaast is dit jubileum een mooie aanleiding voor gezinnen met kinderen om in de huiselijke kring de kerststal te belichten. Het plaatsen/opzetten van de kerststal in huis, het rondom de kerststal lezen van het kerstevangelie en het zingen van kerstliederen past bij het samen huiskerk zijn. Op een eenvoudige wijze wordt het evangelie dichtbij gebracht. Zo was het idee van de heilige Franciscus, 800 jaar geleden in Greccio, zo mag het ook vandaag zijn naar het motto van de kerststal: “Komt laat ons Hem aanbidden.”

Vincent Blom
Plebaan Sint-Jan

800 Jaar Kerststal