Greccio - Kribbe Gebed

O God van liefde!
U hebt bij de heilige Franciscus van Assisi een verlangen aangewakkerd
800 jaar geleden, om een kribbe te creëren in Greccio,
alsof het een nieuw Bethlehem was,
om de geboorte van het Kind van Bethlehem opnieuw te beleven,
hem en anderen te laten ervaren
de eenvoud, armoede en nederigheid van Christus.

Op die dag werd de nacht verlicht als de dag.
Het bos klonk van stemmen.
De rotsen antwoordden op de jubelende menigte.
De broeders zongen en brachten de Schepper de nodige lof.
Franciscus stond vol zuchten voor de kribbe,
overwonnen met tederheid en
vervuld met wonderbaarlijke vreugde, het Evangelie zingend.

Op deze 800ste verjaardag van de eerste kerststal,
mogen we wijsheid putten uit de Geest van de kribbe van Greccio
het omarmen van de eenvoud,
het meebeleven van de nederigheid, en
inzicht in de armoede van
het Kind van Bethlehem.
Ons hart kan de voerbak worden.
Onze families kan de kribbe worden.
Ons leven kan het levend Evangelie worden.
Amen.