Thema: Een droom wordt werkelijkheid

Thema: Een droom wordt werkelijkheid
Jozef in zijn werkplaats

De bouw van de kerststal in de Sint-Jan is in volle gang. Vanaf vrijdag 4 december kunt u zich weer laten inspireren door onze kerststal.

Het thema van de kerststal 2020 mag ons moed en vertrouwen geven: ‘Een droom wordt werkelijkheid’. Dit jaar staat Sint-Jozef centraal in de kerststal van de Sint-Jan. We zien zijn timmerwerkplaats in Nazaret, de tocht die hij met Maria maakt naar Betlehem en daarna zijn vaderlijke zorg bij de kribbe in de stal.

Jozef, zo lezen we in het Evangelie van Mattheüs, wilde in stilte van Maria scheiden. In een droom van Godswege krijgt hij de opdracht om Maria tot vrouw te nemen en voor haar Kind te zorgen. Die droom wordt werkelijkheid in zijn leven. Hij wordt een ‘rechtschapen mens’ genoemd. Sint-Jozef leeft naar de weg die hem door God in de droom werd gewezen. Die droom is werkelijkheid geworden.

De coronacrisis laat zien dat onze wereld toch niet zo maakbaar is als we dachten en hoopten. In deze onzekere tijden mogen ook wij ons toevertrouwen aan God. Hij draagt de wereld. Hij beschermt en zegent ons.

Jozef krijgt in zijn droom de opdracht om het Kind van Maria de naam Jezus te geven. Jezus: God Redt, betekent deze naam. God geeft ons redding, zegen, troost en hoop in zijn Zoon.

Gedachte bij de kerststal

Let mum rest
Let mum rest - Laat mama rusten

Een droom wordt werkelijkheid, zo luidt dit jaar het thema van de kerststal in de Sint-Jan. Centraal staat daarbij de figuur van de heilig Jozef. De bouwers van de Bossche kerststal hebben zich hierbij laten inspireren door Paus Franciscus. Vorig jaar sprak de Paus, vlak voor Kerstmis, over de betekenis van Jozef in de kerststal. Paus Franciscus prees toen de kerststal waarin Jozef voor het Kindje Jezus zorgt. “Draai de rollen maar eens om en laat de moeder maar rusten.” Franciscus wees daarbij op een afbeelding van een kerstgroep met als titel ‘let mum rest’. En de Paus vervolgde: “Jozef staande aan de kribbe en Maria rustend in het stro toont ons de tederheid van een gezin, van een huwelijk. Het is een beeld van vrede.” En die vrede, zo stelt Paus Franciscus kunnen we goed gebruiken.

Jozef als dé centrale figuur in de kerststal. Het komt tot leven in de Sint-Jan. We zien hem in Nazaret waar hij zijn timmerwerkplaats heeft. We zien hem, samen met de hoogzwangere Maria, op weg naar Betlehem. We zien hem bij kribbe, zorgend voor het pasgeboren Kind, terwijl Maria aan het rusten is.

Toch was het bijna allemaal anders gelopen. Matteüs verhaalt in zijn Evangelie hoe Jozef er over dacht in stilte van Maria te scheiden. In een droom ontvangt hij van een engel een boodschap van God: “Neem Maria tot je. Zij zal een Zoon ter wereld brengen die je Jezus moet noemen.” Jozef beantwoordt deze droom en gaat met Maria naar Betlehem. Hij zorgt voor het Kind en zijn Moeder, begeleidt ze naar Egypte om te ontkomen aan de wrede Koning Herodes en brengt hen uiteindelijk veilig in Nazaret. De Heilige Familie, het Heilig Huisgezin, is een feit. De droom van Jozef is werkelijkheid geworden.

De kerststal in de Sint-Jan is dit jaar anders dan in andere jaren, en dat niet alleen door alle corona-maatregelen. De kerstbouwers hebben zich laten inspireren door de oproep van Paus Franciscus om Sint-Jozef centraal te stellen. Daarom begint het kersttafereel in Nazaret, bij het huisje van Maria en de werkplaats van Jozef. We volgen de weg van Nazaret naar Betlehem, passeren het herdersveld waar een engel de vreugdevolle boodschap verkondigt van de geboorte van de Redder en Verlosser. We zien de kerststal, geïnspireerd door een afbeelding uit het lijdensaltaar van de kathedraal, en passeren de Mariabron uit Nazaret om in de woestijn te eindigen.

Daar zien we de drie Wijzen uit het Oosten: Caspar, Melchior en Baltasar. Zij vertegenwoordigen de drie continenten die bij de geboorte van Jezus bekend waren: Azië, Afrika en Europa en staan voor de jeugdigheid, de middelbare leeftijd en de ouderdom. Hun drie schatten verwijzen naar de drievoudige taak van de pasgeboren Koning der Joden: Priester (wierook), Koning (goud) en Profeet (mirre).

Bezoek de kerststal van de Sint-Jan, volg Jozef en Maria naar Betlehem en ook voor u, voor jou, wordt een droom werkelijkheid.

Plebaan Vincent Blom