Thema Naastenliefde

Het thema is dit jaar Naastenliefde
De aankondiging aan Maria

Het thema van dit jaar ‘Naas­ten­lief­de’ is op bijzon­dere wij­ze in de kerst­stal­route uit­ge­werkt.

Een jonge vrouw zit ge­knield en kijkt vol verwonde­ring voor zich uit. Ze kan bijna niet bevat­ten wat haar overkomt: de engel die in haar kamer staat vertelt haar dat zij de moeder zal worden van de Ver­losser van de Wereld.

Dit tafereel, ook wel bekend als de ‘Aankondiging’, ko­men de bezoekers aan de kerst­stal in de Sint-Jans­ka­the­draal meteen aan het begin tegen. De ultieme daad van naastenliefde van God voor de mensen was dat Hij zijn zoon schonk. Thema dit jaar is dan ook Naastenliefde.

Het thema is dit jaar Naastenliefde
Naastenliefde

Aan het einde van de kerststal komt de bezoe­ker uit in een oosters dorp waar, in een eenvoudige stal, Maria en Jozef zich liefdevol ontfermen over Jezus, de Zoon van God.

In dit oosterse dorp kunnen kinderkoortjes op een klein podium, dat uitzicht biedt op de stal, een kerstlied ten gehore brengen. En iedereen hoopt dat er veel mooie en vooral ook Nederlandse kerstliedjes zullen klinken.

Het thema is dit jaar Naastenliefde
Jezus, Maria en Jozef

Tussen begin en eind van de kerststalroute maak je deel uit van diverse taferelen van naastenliefde: hongerigen die worden ge­voed en dorstigen die te drinken krijgen, een oude man die wordt geholpen door een kind en iemand - is het echt Sint-Maarten? - die zijn mantel deelt met een halfnaakte man.

Al lopende door de kerststal moet je wel goed blijven opletten, want niet alles is steeds zichtbaar… Zag ik daar nou een engel of niet?