Thema: Kind dat volkeren verbindt

Thema: Kind dat volkeren verbindt
Jozef in zijn werkplaats

Dit jaar wordt de nachtmis van Kerstmis rechtstreeks uitgezonden door de KRO-televisie. Een bijzondere uitzending omdat Eurovisie deze overneemt en ook uitzendt. Hierin lag een eerste aanknopingspunt voor het kerststalthema voor 2021: ‘Kind dat volkeren verbindt’. Verspreid over Europa zijn wij in de Bossche kathedraal met velen verbonden. Het is het Kind van Betlehem, Gods mensgeworden Zoon, die ons met elkaar verbindt in de heilige kerstnacht.

Christus is door zijn Vader naar de wereld gezonden om de macht van kwaad en zonde te breken, om te herstellen wat verdeeld is geraakt. Christus wil alle volkeren in eenheid en liefde verbinden tot één wereldwijde mensenfamilie. Niet voor niets is Hij aangekondigd als de Vredesvorst (Jesaja 9, 5) en de Man van vrede (Micha 5, 4). Deze Vredevorst breekt de machten van de duisternis en laat ons leven in zijn licht.

Bruggenbouwer

Onze wereld, onze samenleving hunkert naar verbinding, vrede, saamhorigheid en eenheid. De kerststal in de Sint-Jan wil deze verbinding tot uitdrukking brengen. De kerststalbouwers hebben het thema verbeeld door drie bruggen te bouwen rondom de geboorteplaats van Jezus. Een brug zorgt immers voor verbinding. Wat onbereikbaar lijkt, wordt bereikbaar. Symbolisch wordt in de Bossche kathedraal het Kind onder één van deze bruggen geboren. Hij is de verbinding in eigen Persoon. Op de bruggen zien we de Wijzen uit het Oosten. De drie Wijzen vertegenwoordigden de wereld ten tijde van de geboorte van Christus: drie Wijzen afkomstig uit de drie toen bekende continenten: Azië, Afrika en Europa. Daarnaast vertegenwoordigen zij ook de jeugd, de middelbare leeftijd en de ouderdom. De Wijzen uit het Oosten staan symbool voor de volkeren die het Christuskind wil verbinden.

Christus is de verbinding tussen de volkeren, van heel de mensheid. In eenheid met Hem verbonden, mogen we ons ook één weten met al onze broeders en zusters, dichtbij en veraf. Aan de tafel van het Laatste Avondmaal zal Jezus tot zijn Vader bidden “dat allen één mogen zijn en de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn” (Johannes 17, 21.26).

De drie bruggen zijn ook een symbolische verwijzing naar de paus die de titel ‘pontifex’ (bruggenbouwer) draagt. In het voetspoor van Christus is de paus, als opvolger van de apostel Petrus, de actuele bruggenbouwer in onze wereld.

Een taak en opdracht die door paus Franciscus heel serieus wordt genomen. Hij verbindt volkeren, culturen en godsdiensten. Hij is een bode van Gods liefde voor ieder mens van goede wil.

Toewijding van Jozef

De kerststal wordt verder gekleurd door extra aandacht voor de heilige Jozef. Het jaar 2021 is immers aan hem toegewijd. Paus Franciscus prijst, zo heeft hij zich eens laten ontvallen tijdens een preek, de kerststal waarin Jozef voor het Kindje Jezus zorgt. “Draai de rollen maar eens om en laat de moeder maar rusten.” Paus Franciscus wees daarbij op een afbeelding van een kerstgroep met als titel ‘let mum rest’. En de paus vervolgde: “Jozef staande aan de kribbe en Maria rustend in het stro, toont ons de tederheid van een gezin, van een huwelijk. Het is een beeld van vrede.” En die vrede, zo stelt paus Franciscus kunnen we goed gebruiken.

Jozef als dé centrale figuur in de kerststal. Het komt tot leven in de Sint-Jan. We zien hem in Nazaret waar hij zijn timmerwerkplaats heeft. We zien hem, samen met de hoogzwangere Maria, op weg naar Betlehem. We zien hem bij de kribbe, zorgend voor het pasgeboren Kind, terwijl Maria aan het rusten is.

Kind dat volkeren verbindt. Zo was het in het kleine huisgezin van Maria en Jozef. Zo mag het zijn in ons eigen gezin, onze eigen familie en in de grote mensen-familie van onze wereld.

Plebaan Vincent Blom